Kasvua kylmässä ja lämpimässä säässä

Kasvua kylmässä ja lämpimässä säässä

Ahlsellin kylmätoimialan vetäjä Juha Hagström on ollut – suurimman osan meistä muista suomalaisista tavoin – tyytyväinen kesän lämpimiin keleihin. Auringon lisäksi tyytyväisyyttä on lisännyt jäähdytyslaitteiden hyvä menekki.

Pääasiassa omia maahantuonteja tarjoavan kylmätoimialan tuotteet jaetaan kolmeen eri kategoriaan: peruskylmä, joka käsittää muun muassa kylmävarastot, kauppojen kylmälaitteet, kylmiöt, pakastushuoneet ja tilat; ilmastoinnin jäähdytys, eli kiinteistöjen, kuten toimistojen tai kauppakeskuksien huonetilojen jäähdyttäminen ja siihen liittyvät laitteet; sekä lämpöpumput, eli perinteisesti pientalojen mutta nykyisin myös yhä isompien kohteiden lämpöpumppulaitteet, jotka nykyään soveltuvat myös kerrostaloihin, toimistorakennuksiin ja niin edelleen.

Tänä päivänä niin yritykset kuin kuluttajatkin arvostavat sitä, että laitteet ovat hyviä ja täyttävät energia- ja ympäristömääräykset. Hankinnoissa raha ei ole enää ainoa vaikuttava asia, vaan muut arvot näyttelevät merkittävää osaa valinnoissa. Toisin kuin voisi luulla, uudet tuotteet, joiden ympäristövaikutukset ovat pienempiä ja tekniikka kehittyneempää, eivät automaattisesti ole kalleimpia vaihtoehtoja.

Omat maahantuontimme ovat hyviä. Etsimme maailmalta laadukkaita ja innovatiivisia tuotteita. Laitteet ovat Pohjoismaihin sopivia, ja toisia modifioidaan sen mukaan, että ne toimivat varmasti ankarammissakin olosuhteissa”, sanoo Hagström, joka on ollut toimialalla jo lähes kaksikymmentä vuotta.

”Tiedämme, millaiset vaatimukset pohjolassa on, ja pystymme isona konsernina vaikuttamaan tuotteiden ominaisuuksiin. Monilla toimittajillamme on oma tuotelinjastonsa vaikkapa lämpöpumpuissa Keski- ja Etelä-Eurooppaan ja omansa Pohjoismaihin. Teemme yhteistyötä tuotekehityksissä ja viemme tuotekehitystarpeita suoraan valmistajalle.”

Muutoksia ja kehitystä vaaditaan jatkuvasti, sillä kylmälaitteisiin liittyvän EU:n lainsäädännön F-kaasu-asetus määrittää, että kylmälaitteiden ja -aineiden ympäristövaikutukset pitää pienentyä huomattavasti. Vuodesta 2015 vuoteen 2030 ympäristövaikutus saa olla enää 21 %. Se on merkittävä muutos, ja nyt 2018 mennessä on päästy suuri harppaus eteenpäin, mutta lisää harppauksia tulee olemaan kokoajan tästä eteenpäin. Kehityksen on mentävä kovaa vauhtia, että pysytään tavoitteissa.

”Tuotekehitystä ohjaavat sekä lainsäädäntö että loppukäyttäjien vaatimukset. Myös me ahlsellilaiset olemme mukana toimittajiemme tuotekehitystyössä, ja viemme viestiä pohjoismaisista tarpeista eteenpäin tuotannolle”, Hagström kertoo.

Yhteistyö Pohjoismaiden välillä on tiivistä. Ruotsi ja Tanska toimivat edelläkävijöinä siinä, miten toteuttaa uusia tulevia vaatimuksia, ja saamme Suomeen sieltä arvokasta tietotaitoa.

Ahlsellin konsernin laatujärjestelmät ovat käytössä myös Suomen Ahlsellilla. ”Kylmäasennus vaatii kylmäasennusluvat, joka asettaa tiettyjä velvoitteita kylmäalan toiminnalle, esimerkiksi kylmäainetta ei voida myydä asiakkaalle, jonka kylmäasennuslupaa ei ole tarkistettu. Tämä on huomioitu esim. meidän laatujärjestelmässämme”, Hagström huomauttaa. ”Suurin osa tuotevalikoimasta on maahantuontia, jolloin myös vastaamme tuotteiden reklamaatioista ynnä muusta jälkimarkkinoinnista.”

Hagströmin mukaan kylmätoimiala ja sen eteenpäin ajava muutos on mielenkiintoista ja lisää mahdollisuuksia pitkäjänteiseen, järkevään ja fokusoituun kehittämiseen Ahlsellin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, jotta ympäristövaikutuksemme olisivat mahdollisimman pieniä. ”Vielä ei tiedetä tarkasti mihin kylmätekniikka kehittyy lähitulevaisuudessa. 2030 saakka tulee muutos olemaan joka tapauksessa vauhdikasta”, Hagström päättää.