Taloyhtiön keskitetty ilmalämpöpumppujen hankinta tuottaa etuja asukkaille ja osakkaille

Taloyhtiön keskitetty ilmalämpöpumppujen hankinta 

Ilmalämpöpumppujen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja ne ovat tulleet yhä yleisemmiksi kaikissa asumismuodoissa. Lainsäädännön puolesta osakkaalla on oikeus asennuttaa hallitsemaansa huoneistoon ilmalämpöpumppu, kunhan siinä noudatetaan määräyksiä mm. käyttöturvallisuuden ja julkisivun suhteen.

Erityisesti kerrostaloasujille ilmalämpöpumput tarjoavat tehokkaan tavan hallita sisäilmastoa ja parantaa asumismukavuutta lämpimien kesäkuukausien aikana.

Miksi ilmalämpöpumppujen keskitetty hankinta on hyödyllistä kerrostaloissa?

Kerrostaloasunnoissa asuvat asukkaat voivat hyötyä merkittävästi ilmalämpöpumpuista, mutta niiden asentaminen tulisi tehdä vakioidusti, jotta ongelmilta ja tasapuolisuuden loukkauksilta vältyttäisiin. 

Taloyhtiön keskitetty hankinta voidaan toteuttaa joko taloyhtiön hankintana tai halukkaiden osakkaiden yhteisenä osakashankintana. Jälkimmäisessä osakkaat voivat hyödyntää kotitaloustyön verovähennystä.

Yhdenmukainen asennus vähentää asennuksesta aiheutuvia ongelmia

Kun taloyhtiö päättää hankkia ilmalämpöpumput keskitetysti, sillä voi olla useita etuja:

 • Vakioitu toteutus: Keskitetyn hankinnan avulla taloyhtiö voi pyytää toteutuksesta toimittajalta asennuskuvauksen, joka sopii parhaiten taloyhtiön tarpeisiin ja tiloihin. Tämä mahdollistaa vakioituun toteutukseen perustuvan asennuksen myös jälkikäteen ilmalämpöpumpun hankkivien kohdalla.
 • Kustannusedut: ilmalämpöpumppu ja asennus tulevat edullisemmaksi, kun niitä toimitetaan ja asennetaan suurempi määrä kerralla.
 • Keskitetty vastuu: mahdollisissa ongelmatilanteissa on yksi toimija, jonka puoleen osakkaat voivat kääntyä.
 • Optimaalinen laitevalinta: ilmalämpöpumppuja on tarjolla monenlaisia. Kerrostalossa lämpöpumppua käytetään lähinnä viilennykseen, jolloin kannattaa valita tähän sopivin laite. Lämmöntuoton hyötysuhde ei ole kerrostaloissa kaikkein olennaisin asia. Rivitaloissa taas lämpöpumpun lämmitystehokin on olennaista.
 • Yhteinen hyöty: Keskitetty hankinta edistää yhteisöllisyyttä taloyhtiössä, kun kaikki asukkaat voivat hyötyä ilmalämpöpumpuista samoin ehdoin. Tämä voi parantaa asukkaiden tyytyväisyyttä ja yhteisön henkeä.

Toteutuksessa huomioitavat asiat

Kun keskitettyä hankintaa harkitaan kerrostalohuoneistoissa, on tärkeää ottaa huomioon myös tekniset vaatimukset, jotka varmistavat laitteiden turvallisuuden, toimivuuden ja kestävyyden. Asennuksen toteutuksessa tulisi huomioida teknisesti seuraavat asiat:

 • Tärinän vaimennus: Ilmalämpöpumpun asennuksessa on huomioitava tärinän vaimennus erityisesti, kun laite sijoitetaan parvekkeelle. Asianmukainen vaimennus estää mahdollisia häiriöitä naapureille.
 • Sähköturvallinen Toteutus: Asennettaessa ilmalämpöpumppua kerrostalohuoneistoon on noudatettava asianmukaisia sähköturvallisuusvaatimuksia. Kaikki sähkötyöt on tehtävä pätevän ammattilaisen toimesta varmistaen turvallisen käytön.
 • Paloturvallisuuden huomiointi läpivienneissä: Ilmalämpöpumpun asennus edellyttää läpiviennin tekemistä seinärakenteeseen. Läpiviennin asianmukainen eristäminen ja paloturvallisuuden huomiointi on taloyhtiön kannalta tärkeä asennuksen yksityiskohta
 • Kondensaatioveden hallittu ohjaus: Ilmalämpöpumpun käytössä syntyy kondensaation aiheuttamaa vettä, joka on hallittava asianmukaisesti estäen veden valumisen parvekkeelta naapureiden niskaan tai rakenteiden vaurioitumisen.
 • Yhdenmukainen toteutus julkisivun suhteen: Ilmalämpöpumpun asennuksessa on otettava huomioon myös rakennuksen julkisivun eheys ja ulkonäkö. Asennuksen tulee olla yhdenmukainen ja harmoninen rakennuksen ulkoasun kanssa välttäen häiritseviä tai rumentavia elementtejä.
 • Reklamaatiot ja huollot samalta urakoitsijalta: Tehokkaan ja vaivattoman toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa hankkia ilmalämpöpumput ja niihin liittyvät palvelut samalta luotettavalta urakoitsijalta. Tämä helpottaa mahdollisten reklamaatioiden käsittelyä ja varmistaa yhtenäisen huollon ja ylläpidon laitteille.

Taloyhtiö voi pyytää keskitetyn hankinnan yhteydessä asennuksesta kuvauksen, jota voi hyödyntää myöhemmin, mikäli kaikki osakkaat eivät osallistu yhteishankintaan. Taloyhtiö voi antaa myöhemmin lämpöpumpun hankintaa harkitseville sekä ohjeet miten asennus tulee toteuttaa sekä yhteishankinnan urakoitsijan yhteystiedot.

Yhteenveto

Ilmalämpöpumpun keskitetty hankinta kerrostalohuoneistossa tarjoaa useita etuja, kuten vakioitu toteutus, yhtenäiset käytänteet, volyymialennukset, ammattimainen asennus ja yhteinen hyöty asukkaille. Näiden etujen ansiosta keskitetty hankinta voi olla houkutteleva vaihtoehto taloyhtiöille, jotka haluavat tarjota asukkailleen tehokkaan ja energiatehokkaan tavan hallita sisäilmastoa.

A-energiaratkaisujen jälleenmyyjät auttavat taloyhtiötä sekä laadukkaan ilmalämpöpumppuasennuksen määrittämisessä että kustannustehokkaan laitteen valinnassa.