Ilmalämpöpumppu on helppohoitoinen kodinkone

Ilmalämpöpumppu on helppohoitoinen kodinkone. Kuten mikä tahansa tekninen laite, myös ilmalämpöpumppu kannattaa huoltaa säännöllisesti, jotta voidaan varmistua sen optimaalisesta toiminnasta. 

Tässä artikkelissa käsitellään ilmalämpöpumpun huoltoa ja ylläpitoa, sekä annetaan vinkkejä siitä, miten tavallinen kuluttaja voi ylläpitää lämpöpumppuaan ja milloin on aika kutsua ammattilainen avuksi.

Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate

Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate perustuu lämpöenergian siirtämiseen ulkoilman ja sisäilman välillä. Se hyödyntää kylmäainetta ja kompressoria lämmön siirtämiseen tehokkaasti.

1. Kylmäaineen höyrystyminen: Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta ja höyrystää kylmäaineen, jolloin se muuttuu kaasuksi.

2. Kylmäaineen puristus: Kaasu puristetaan kompressorin avulla, mikä nostaa sen lämpötilaa ja painetta.

3. Lämpöenergian siirto: Kuumennettu kylmäaine siirtyy sisäyksikköön putkistoa pitkin. Sisäyksikössä kylmäaine lauhtuu, kun lämpöpumppu on säädetty lämmitykselle, vapauttaen lämpöenergiaa sisäilmaan.

4. Lämmönvaihto: Sisäyksikön puhallinpuhallin puhaltaa lämpimän ilman huoneeseen. Samalla kylmäaine jäähtyy ja valmistautuu uudelleen ulkoyksikön prosessiin.

Kondenssivesi

Ilmalämpöpumpun tuottama kondenssivesi johtuu ilmasta kerätyn kosteuden tiivistymisestä. Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö jäähdyttää tai lämmittää sisäilmaa tarpeen mukaan, ja tämä prosessi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä.

Kondenssiveden muodostuminen on normaalia ilmalämpöpumpun toiminnassa, kun sitä käytetään jäähdytykseen. On tärkeää varmistaa, että kondenssivesi pääsee poistumaan laitteesta asianmukaisesti, jotta se ei aiheuta kosteusvaurioita tai muita ongelmia. Tämä tapahtuu yleensä sisäyksikössä olevan kondenssivedenpoistoputken avulla, joka ohjaa veden pois rakennuksesta.

Lämpöpumppu käytössä

Käytön aikana suurimman ongelman aiheuttaa sisä- ja ulkoyksikköön kertyvä lika, joka vaikuttaa lämpöpumpun hyötysuhteeseen. Säännöllisen puhdistamisen lisäksi tavallinen kuluttaja ei saa tehdä muita huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat laitteen suojakuorien avaamista.

Ilmalämpöpumppu kierrättää huoneiston sisäilmaa ja se suodattaa jossain määrin ilmaa lämmityksen ohella. Siksi pumppuun kertyy ajan myötä epäpuhtauksia. Ulkoyksikköön taas päätyy epäpuhtauksia kuten katupölyä ja kesäisin siitepölyjä.

Maallikko voi tehdä pumpulle perushuollon eli puhdistaa pumpun sisä- ja ulkoyksikön säännöllisesti. Mikäli pumpussa ilmenee käyttöhäiriöitä, on paikalle kutsuttava ammattilainen, joka tuntee kyseisen pumpun tekniikan ja jolla on tarvittavat kylmäaineluvat.

Tässä on muutamia vinkkejä lämpöpumpun huoltamiseen:

Varmista, että sisäyksikön ilmansuodatin on puhdas. Likaantunut ilmansuodatin voi estää ilmavirran virtaamisen lämpöpumpun läpi, mikä heikentää sen tehokkuutta. Ilmansuodattimen puhdistamiseen voi käyttää imuria tai pestä sen vedellä. Saatavilla on myös ilmalämpöpumpun puhdistukseen tarkoitettua sprayvaahtoa, jota voi ostaa A-energiaratkaisujen jälleenmyyjältä.

Huolehdi ulkoyksikön puhdistuksesta. Lämpöpumpun ulkoyksikkö kerää ajan saatossa likaa, pölyä ja muita epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat laitteen toimintaan. Puhdista ulkoyksikkö säännöllisesti ja poista kaikki esteet sen ympäriltä, jotta ilmavirtaus ei esty.

Varmista kondenssiveden ohjaus. Kondenssivesi tulee ohjata asianmukaisesti pois lämpöpumpulta. Tarkista, että veden ohjaus ei ole estynyt.

Kasvua kylmässä ja lämpimässä säässä
Ilmalämpöpumpun huolto onnistuu imurilla ja pölyrätillä. Jos koteloita pitää avata, kannattaa kutsua paikalle lämpöpumppujen huollon ammattilainen

Lämpöpumppu käytössä

Käytön aikana suurimman ongelman aiheuttaa sisä- ja ulkoyksikköön kertyvä lika, joka vaikuttaa lämpöpumpun hyötysuhteeseen. Säännöllisen puhdistamisen lisäksi tavallinen kuluttaja ei saa tehdä muita huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat laitteen suojakuorien avaamista.

Ilmalämpöpumppu kierrättää huoneiston sisäilmaa ja se suodattaa jossain määrin ilmaa lämmityksen ohella. Siksi pumppuun kertyy ajan myötä epäpuhtauksia. Ulkoyksikköön taas päätyy epäpuhtauksia kuten katupölyä ja kesäisin siitepölyjä. Puun lehdet saattavat tukkia ulkoyksikön pohjassa olevia reikiä, jolloin sulamisvesi ei pääse pois laitteesta ja se on riskinä, että laite jäätyy.

Maallikko voi tehdä pumpulle perushuollon eli puhdistaa pumpun sisä- ja ulkoyksikön säännöllisesti. Mikäli pumpussa ilmenee käyttöhäiriöitä, on paikalle kutsuttava ammattilainen, joka tuntee kyseisen pumpun tekniikan ja jolla on tarvittavat kylmäaineluvat.

Tässä on muutamia vinkkejä lämpöpumpun huoltamiseen:

  1. Varmista, että sisäyksikön ilmansuodatin on puhdas. Likaantunut ilmansuodatin voi estää ilmavirran virtaamisen lämpöpumpun läpi, mikä heikentää sen tehokkuutta. Ilmansuodattimen puhdistamiseen voi käyttää imuria tai pestä sen vedellä. Saatavilla on myös ilmalämpöpumpun puhdistukseen tarkoitettua sprayvaahtoa, jota voi ostaa A-energiaratkaisujen jälleenmyyjältä.
  • Huolehdi ulkoyksikön puhdistuksesta. Lämpöpumpun ulkoyksikkö kerää ajan saatossa likaa, pölyä ja muita epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat laitteen toimintaan. Puhdista ulkoyksikkö säännöllisesti ja poista kaikki esteet sen ympäriltä, jotta ilmavirtaus ei esty.
  • Varmista kondenssiveden ohjaus. Kondenssivesi tulee ohjata asianmukaisesti pois lämpöpumpulta. Tarkista, että veden ohjaus ei ole estynyt.

Kylmäaine lämpöpumpussa

Kylmäaine on tärkeä osa lämpöpumpun toimintaa. Lämpöpumpussa olevan kylmäaineen avulla siirretään lämpöä yhdestä paikasta toiseen, joko sisätiloista ulkotiloihin tai päinvastoin, riippuen lämpöpumpulta haluttavasta toiminnosta (lämmitys / jäähdytys).

Kylmäaine kiertää lämpöpumpun sisällä suljetussa kiertokulussa ja sen avulla lämpö siirtyy lämpöpumpun ulkoyksiköstä sisäyksikköön tai päinvastoin. Kylmäaineen kiertokulkuun vaikuttaa muun muassa kylmäaineen määrä, paine ja laatu.

Kylmäaineen lisääminen tai vaihtaminen tulee aina tehdä ammattilaisen toimesta, sillä kylmäaineen käsittely vaatii erityisosaamista ja -laitteita. Lämpöpumpun valmistaja suosittelee yleensä tietyn tyyppistä kylmäainetta ja määrää, mikä on tärkeää ottaa huomioon huolto- ja korjaustöissä.

Kylmäaineen vuoto on erittäin harvinaista, mutta kylmäainetason putoaminen vaikuttaa lämpöpumpun toimintaan ja tehokkuuteen. Jos epäilet kylmäaineen vähyyttä tai muita ongelmia lämpöpumpun toiminnassa, ota yhteyttä lämpöpumpun huoltoliikkeeseen.Lämpöpumpuissa käytetty kylmäaine on haitallista sekä ihmisille että ympäristölle, jos sitä käsitellään väärin tai jos se pääsee vuotamaan ympäristöön. Yleisimmin käytetyt kylmäaineet ovat fluorattuja hiilivetyjä ja niillä on haitallisia vaikutuksia ympäristöön: Kylmäaineiden päästöt aiheuttavat otsonikerroksen ohentumista, mikä altistaa ihmisiä haitalliselle UV-säteilylle. Lisäksi kylmäaineet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, ja luontoon päästessään ne edistävät ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta. 

Milloin pitää kutsua ammattilainen avuksi?

Vaikka monet huoltotoimet voidaan suorittaa itse, on tärkeää tunnistaa tilanteet, joissa ammattilaisen apu on tarpeen. Tällaisia tilanteita ovat:

  • Jos lämpöpumpun toiminnassa ilmenee häiriöitä tai ongelmia, kuten epätavallisia ääniä, heikentynyttä suorituskykyä tai lämpötilan epätasaisuutta.
  • Jos havaitset vuotoja, vaurioita tai muita merkkejä lämpöpumpun osien vioista.
  • Jos kylmäaineen taso on epäselvä tai tarvitsee täydennyksen.

Ammattitaitoinen lämpöpumpun huoltoliike pystyy diagnosoimaan ja korjaamaan lämpöpumpun ongelmat tehokkaasti ja turvallisesti.

HUOMIO! Ilmalämpöpumpun sähkö- ja automatiikkajärjestelmään ei saa koskea. Laitteessa on sähkövarausta ylläpitävät kondensaattorit, joista voi saada hengenvaarallisen sähköiskun, vaikka laite olisi kytketty irti sähköverkosta!